ชื่อบริษัท

Tominaga Trading Co., Ltd.

โรงงานที่ไทย

>トミナガトレーディング (Tominaga Trading Co., LTD.)
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
TEL:(66)02-023-4216

โรงงานที่ลาว

トミナガ・ラオ (Tominaga Lao Co., LTD.)
Phonkham village, Sikonhtabng District, P.O.BOX4212, Vientiane Lao P.D.R.
TEL:(85)6-021540454
FAX:(85)6-021540453

ตัวแทนบริษัท

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ Kazuhiro Tominaga

ประเภทธุรกิจ

ออกแบบเครื่องแบบ / ผลิต / ขายส่ง / ขายนําเข้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ปี ค.ศ. 1975 เดือน 9

แยกจาก Tominaga white clothes นาโกย่า
เริ่มก่อตั้ง Tominaga Uniform ที่เมืองโคนัน จังหวัดไอจิ

ปี ค.ศ. 1977 เดือน 9

ก่อตั้ง Tominaga จำกัด ที่เมืองโคนัน โดย Hiromu Tominaga
ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านเยน สำนักงานใหญ่ย้ายไปอยู่เมือง Masaki นาโกย่า
ทุนจดทะเบียน: เพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านเยน

ปี ค.ศ. 1998 เดือน 10

ก่อตั้งโรงงานใหม่ที่นาโกย่า เมือง Moriyama, Naeshiro

ปี ค.ศ. 2011 เดือน 1

ก่อตั้ง Tominaga Trading Co.,LTD.

ปี ค.ศ. 2012 เดือน 1

ก่อตั้งโรงงานที่ลาว Tominaga Lao Co.,LTD.

ปี ค.ศ. 2016

เริ่มต้นการขายในประเทศไทย

ยูนิฟอร์มเป็นสัญลักษณ์ของ บริษัท

ถึงแม้ว่าจะมีพนักงานที่ยอดเยี่ยมและการมีบริการชั้นเลิศก็ตาม แต่แค่ชุดยูนิฟอร์มที่สวมใส่มีรอยย่นหรือรอยเปื้อนก็อาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์ของร้านหรือบริษัทนั้นๆได้
เพราะฉะนั้น เราคิดว่า ถึงแม้จะพูดว่า “ยูนิฟอร์มเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท”ก็คงไม่ใช่คำพูดที่เกินจริง

บริษัท Tominaga เปิดกิจการตั้งแต่ปี คศ. 1975 โดยผลิตและจำหน่ายชุดยูนิฟอร์มเสื้อกราวน์เป็นหลัก หลังจากนั้นยุคสมัยผ่านไป ชุดยูนิฟอร์มไม่ได้เพื่อประโยชน์สำหรับใช้จริงเท่านั้น เพื่อให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า ในเรื่องของดีไซน์ และความหลากหลาย เราจึงได้ปรับปรุงสินค้าของเราให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย

เราสร้างสรรค์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้า และพร้อมกันนั้นเราขอเสนอชุดยูนิฟอร์ม ที่สามารถสนันสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สะดวกสบายและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เราภาคภูมิใจในคุณค่าในการผลิตชุดยูนิฟอร์มที่ไม่มีใครทำได้นอกจากเรา เราภาคภูมิใจในคุณค่าในการผลิตชุดยูนิฟอร์มที่ไม่มีใครทำได้นอกจากเรา

และนับตั้งแต่นี้ต่อไป Tominaga จะยังศึกษาและค้นคว้าต่อไป เพื่อให้ถูกพูดว่า “ถ้าพูดถึงชุดยูนิฟอร์มต้อง Tominaga”และเพื่อสามารถเป็นบรรทัดฐานชุดยูนิฟอร์มของลูกค้าได้ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

Tominaga

error: Content is protected !!