How to order

1.เลือกซื้อสินค้า โดยการกด “Add to cart”

2.เมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จให้เข้าไปที่หน้า “CHECK OUT” จากนั้นทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อ บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน และส่งอีเมล์รายละเอียดไปที่อีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้

4.เมื่อทำการโอนเงินครบจำนวนแล้ว ให้แนบหลักซานการโอนมาในอีเมล์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการยืนยัน จากนั้นผู้ดูแลเว็บไซต์จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ใส่ข้อมูลไว้

Tominaga

error: Content is protected !!